• darkblurbg

Hoe kun je jezelf ont-dekken? Als mens, als professional. Als je in een spiegel durft te kijken kun je veel zelf ontdekken over jezelf. Daarnaast helpen goede trainingen om niet of minder goed belichte kanten van jezelf zichtbaar te maken. Zodat de ont-wikkeling verder kan gaan. Mijn drijfveer als trainer is om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.  

Mijn specialisaties: begeleid ontdekkend leren, visie en attitude en presentie.

Meer weten over mij of contact? Bezoek mijn pagina of klik hier