Boek

Mensen zijn net appelbomen!

Competent begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is een boek dat vanuit een duidelijke visie geschreven is. Alle mensen hebben behoefte aan een leven waarin zij gerespecteerd worden, eigen invloed kunnen ervaren, waardevolle relaties met anderen hebben, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is de taak van begeleiders om cliënten bij de invulling van deze ‘levensbehoeften’ te ondersteunen.

Er zijn vijf kwaliteiten nodig om deze ondersteuning zo goed mogelijk uit te voeren. In dit boek worden deze kwaliteiten, competenties genaamd, uitgewerkt:
 

  • Cliëntgericht handelen
  • Doelgericht handelen
  • Ontwikkelingsgericht handelen
  • Netwerkgericht handelen
  • Samenwerkingsgericht handelen

Als je kijkt naar wat begeleiders doen kun je zien over welke competenties zij beschikken. Mensen zijn namelijk net appelbomen. Aan mooie vruchten herken je een gezonde boom. En zo zie je aan het gedrag van begeleiders over welke kwaliteiten zij beschikken. En het mooie is: net als bomen kunnen mensen groeien!

Begeleiders die de competenties in samenhang en op het juiste moment kunnen inzetten, blijken in staat te zijn om mensen met een verstandelijke beperking effectief te begeleiden.

Competent begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking         is een praktisch boek met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ook word je steeds opnieuw uitgenodigd stil te staan bij de tekst. De onderdelen Even inzoomen en Kijk eens in de spiegel bieden je de kans om door te denken over de stof en deze toe te passen in je eigen situatie. Zo is het een boek wat er bij uitstek op gericht is jou als (aankomend) begeleider te laten groeien!
Het boek is geschreven voor begeleiders, maar ook voor mensen die daarvoor worden opgeleid (MBO- en HBO-niveau).

Klik door naar de uitgever voor meer informatie of om het boek direct te bestellen.